Colabitoils valberedning utökas inför årsstämman 2020

Report this content

Colabitoil Sweden AB:s valberedning utökas med Daniel Trabold som en tredje medlem inför årsstämman 2020. Daniel Trabold är en av grundarna av Colabitoil och äger själv och via bolag 12,8 procent av aktierna i bolaget.

Colabitoil har tidigare meddelat sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020. Den utökas med Daniel Trabold som en tredje medlem. 

Sammansättningen av valberedningen efter kompletteringen är följande: 

Christer Sundin, ordförande 
Lennart Sjögren
Daniel Trabold  

Årsstämma hålls den 20 maj 2020                                                                                                                                          

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till nedanstående via e-post eller adresserat till Valberedningen Colabitoils postadress. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda i god tid.

Christer Sundin, ordförande, christer.sundin@colabitoil.com
 

Lennart Sjögren, lennart.sjogren@analysutveckling.se 

Daniel Trabold, daniel.trabold@colabitoil.com 

För ytterligare information kontakta:

Christer Sundin, ordförande valberedningen, tel. 0706-88 72 83  alt. christer.sundin@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com