Från biomassa till fossilfritt drivmedel

Report this content

Colabitoil tar ytterligare ett steg framåt i processen att framställa råvara från biomassa till HVO diesel.

Tillsammans med Mittuniversitetet och Gröna Pro har vi lyckats framställa lipider (fria fettsyror) genom att bryta ner biomassa med mikrober. Biomassan i projektet är fiberslam från skogsindustrin som idag är ett avfall.

Det är Industridoktoranden Shiromini Gamage som tillsammans med Colabitoil tagit fram råvara till HVO som är en fossilfri diesel. Shiromini är verksam på Mittuniversitetet i Sundsvall och anställd på Colabitoil inom Forskning & Utveckling.

Målet är att kunna kommersialisera fria fettsyror från biomassa i processen för framställan av fossilfritt drivmedel, detta är mycket glädjande och ett stort genombrott i vårt arbete.” säger Jan Nordlöf, styrelseordförande Colabitoil 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar