I spåren av Covid-19 korttidspermitterar Colabitoil 10 personer inom produktionen

Report this content

Colabitoil korttidspermitterar 10 personer i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB. Skälet till korttidspermitteringen är brist på reservdelar och leveranser som en följd av Coronapandemins (Covid-19) påverkan på leverantörer.

Korttidspermitteringen gäller längst till och med den 30 april 2020. För berörda anställda minskas arbetstiden med 60 procent men den anställde får behålla större delen av sin lön (92,5%).

Övrig verksamhet inom Colabitoil koncernen så som exempelvis försäljning och logistik fortsätter med ”Business as usual” det vill säga att korttidspermitteringen får ingen påverkan för Colabitoils kunder och partners.

I övrigt följer Colabitoil utvecklingen och bevakar löpande riktlinjer och råd från myndigheter och andra instanser och är beredda att vidta åtgärder om så behövs.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar