Information till aktieägare i Colabitoil Sweden AB (publ)

Report this content

Colabitoil Sweden AB avslutade som tidigare meddelats sin notering på Spotlight Stockmarkets marknadsplats den 22 mars i år.

I samband med detta informerade styrelsen om sin avsikt att söka notering på en ny handelsplats som bättre passar de expansionsplaner som finns för koncernen. Arbetet har dessvärre gått långsammare än förväntat men nu är förutsättningarna bättre och aktiviteterna har återupptagits med full kraft.

Bolaget kommer löpande hålla marknaden informerad och i linje med tidigare utfästelse. Bolaget kommer också att löpande lämna information enligt de krav som gäller noterade bolag, informationen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida eller via pressmeddelanden.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
 

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar