Komplettering av valberedningens förslag inför årsstämman den 16 maj 2019

Report this content

Bakgrund

Valberedningen i Colabitoil Sweden AB (nedan kallat ”Colabitoil” eller ”Bolaget”) har sedan årsstämman den 26 april 2017 utgjorts av Lennart Sjögren, representarande eget innehav, samt Christer Sundin, representarande eget innehav. Valberedningens ordförande har varit Christer Sundin.

Valberedningen har bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på Bolagets årsstämma 2019, avseende:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Valberedningens kompletterande förslag om val av revisor

Punkt 11 – komplettering, val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig, som revisor väljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Sundin, valberedningens ordförande Telefon: 070-688 72 83

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar