Kvittningsemission i Smart Energy Sweden Group AB registrerad

Report this content

Tidigare fattat beslut om en kvittningsemission riktad till Colabitoil Sweden AB är nu registrerad hos Bolagsverket. Colabitoil Sweden AB äger därmed ytterligare 535 094 671 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Colabitoil Sweden ABs ägande i Smart Energy Sweden Group AB (publ) uppgår nu till 1 125 367 011 aktier, vilket motsvarar 70,34 % av samtliga aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD/CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU, Hamnverksamhet samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar