Marknadsmeddelande 310/17 – Colabitoil Sweden AB noteras på AktieTorget den 12 december 2017

Första handelsdag på AktieTorget för Colabitoil Sweden AB:s aktie är den 12 december 2017. Kortnamnet för aktien är COLAB

Bolagets aktiekapital är 1 475 736 SEK fördelade på 8 854 378 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: COLAB
Aktienamn: Colabitoil
ISIN-kod: SE0007815386
Orderbok-ID: 43NY
CFI till och med 14 december 2017: ESXXXX
CFI från och med 15 december 2017: ESVUFR
FISN: COLABITOIL/SH
Organisationsnummer: 556478-4485
LEI: 549300C57X5LXYMISR45
Kvotvärde: 0,166667 SEK
Första handelsdag: 12 december 2017
Antal aktier: 8 854 378
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT


Stockholm den 8 december 2017 
AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se 

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.