MINSKAD REDUKTIONSPLIKTSAVGIFT

Report this content

Koncernbolaget Smart Energy Sweden Fuels AB erhöll från Energimyndigheten den 25 september 2020 beslut om att erlägga 49,2 MSEK i reduktionspliktsavgift avseende 2019 års reduktionsplikt.

Bolaget satte igång med en intern utredning för att säkerställa vilka uppgifter tidigare ledning i Smart lämnat till Energimyndigheten. Denna utredning kom fram till en annan slutsats än tidigare inlämnade uppgifter och den 14 oktober 2020 överklagade bolaget beslutet. 

Den 21 december 2020 erhöll Smart Energy Sweden Fuels AB domen gällande reduktionspliktsavgift för 2019, enligt lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar i enlighet med bolagets interna utredning och yrkande, att Smart Energy Sweden Fuels AB skall betala 23,4 MSEK i reduktionspliktsavgift avseende 2019 års reduktionsplikt.


För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 010-557 56 14 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar