REFINANSIERING OCH FUSION I COLABITOILS DOTTERBOLAG

Report this content

Colabitoil Sweden AB:s helägda dotterbolag Colabitoil Fastigheter AB och dess dotterbolag Norrsundets Hamn AB har refinansierat verksamheten. Totalt har nya lån om 58 MSEK tagits upp. Merparten av lånen används för återbetalning av tidigare lån. Villkoren medför en kostnadsbesparing på cirka 1,5 MSEK per år och en lägre amorteringstakt om 5,2 MSEK per år.

 

Den 28 december 2020 lämnas det in en ansökan om fusion mellan Colabitoil Fastigheter AB och Norrsundets Hamn AB. Fusionen är en omvänd fusion där Norrsundets Hamn AB är det övertagande bolaget. Fusionen beräknas vara klar inom 4-6 månader.  

”Det är glädjande att vi nu har kunnat refinansiera våra lån och startat upp arbetet med fusionen mellan dotterbolagen Colabitoil Fastigheter och Norrsundets Hamn AB. De nya förutsättningarna ger oss ett än bättre resultat och likviditet samt minskad administration i denna del av koncernen” säger Magnus Nyfjäll.


För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 010-557 56 14 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar