• news.cision.com/
  • Colabitoil/
  • Smart Energy – extra bolagsstämma den 25 augusti 2020 – komplettering till pressmeddelande från den 26 augusti 2020

Smart Energy – extra bolagsstämma den 25 augusti 2020 – komplettering till pressmeddelande från den 26 augusti 2020

Report this content

Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti i Smart Energy Sweden Group AB (publ) beslutade stämman i enlighet med förslag till ny styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma att utse Jan Nordlöf, Björn Norrbom och Fredrik Törnqvist till nya styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att till ny revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig.
  
Bolagsstämman röstade vidare mot förslag att ändra bolagsordningen samt att inte godkänna styrelsens beslut om riktad emission av aktier till Colabitoil Sweden AB med betalning genom kvittning. Colabitoil Sweden ABs fordran mot Smart Energy Sweden Group AB (publ) kvarstår oförändrad.

Colabitoil Sweden AB, valde att avstå från att delta på bolagsstämman.

I dagsläget äger Colabitoil Sweden AB 590 272 340 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Ägandet motsvarar 55,43 % av samtliga aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har tidigare fattat beslut om kvittningsemission riktad till Colabitoil Sweden AB. Denna kvittningsemission är nu under registrering. När registreringen är klar kommer Colabitoil Sweden AB att äga ytterligare 535 094 671 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Colabitoil Sweden ABs ägande i Smart Energy Sweden Group AB (publ) uppgår då till 1 125 367 011 aktier, vilket motsvarar 70,34 % av samtliga aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Denna information har tidigare redovisats i pressmeddelande daterat den 20 juli 2020.

Efter det att bolagsstämman i Smart Energy Sweden Group AB (publ) beslutat att inte godkänna kvittningsemission riktad till Colabitoil Sweden AB och att inte ändra bolagsordningen kvarstår Colabitoil Sweden ABs fordran på Smart Energy Sweden Group AB (publ), om 41 490 532,90 kr oförändrad. Colabitoil Sweden AB återkommer med besked om hur denna fordran ska hanteras när styrelsen fattat beslut därom.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD och koncernchef, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar