Smart Energy – förändring i styrelsens sammansättning

Styrelseledamöterna Stefan Nyman och Glenn Renhult har på egen begäran begärt utträde ur styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av fyra ledamöter och bolaget uppfyller därmed inte det kravet.

Smart Energy Sweden Group AB har kallat till extra bolagsstämma den 25 augusti 2020 för val av ny styrelse. Förslag på ny styrelse kommer att presenteras senast två veckor innan den extra bolagsstämman.

Colabitoils VD, Magnus Nyfjäll är sen den 20 juli 2020 VD även i Smart Energy Sweden Group AB och dess dotterbolag och hanterar därmed den löpande förvaltningen av bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar