Press release Coldator FreshCool Int AB (publ)

Press release Coldator FreshCool Int AB (publ) I samband med ordinarie bolagsstämman som skall hållas den 6 mars 2001 kl 15.00 i bolagets lokaler på Centralvägen 2-4, Upplands Väsby. Kommer en ny huvudsaklig verksamhetsinriktning att presenteras. Den nya verksamhetsinriktningen kommer att föreslås vara handel och förvaltning med fastigheter och värdepapper. VD Hans-Inge Fors med förflutet som affärsutvecklare inom fastighetsbranschen, senast hos Fastighets AB Storheden. (publ), då noterat på O-listan, förväntar sig god lönsamhet och vinstmöjligheter inom denna sektor. Styrelsens analys av bolagets nuvarande huvudsakliga verksamhet har visat att bolagets utlovade omsättning/vinstprognos ej kunnat uppfyllas med nuvarande verksamhetsgren. Därför har VD föreslagit att ny huvudsaklig verksamhetsgren införs. Denna verksamhet förväntas överträffa de tidigare utlovade omsättningsvolymer och vinstprognoser. I samband med detta, kommer det även föreslås bolagsstämman, att styrelsen får bemyndigande att genomföra eventuell nyemission/apportemission. Detta för att kunna finansiera kommande fastighetsförvärv. På bolagsstämman kommer även ett bud från Coldator Equipment AB avseende verksamhetsgren FreshCool, att behandlas. Intresse har visats ifrån marknaden rörande denna verksamhetsgren. Intresserade kan kontakta VD:n Hans-Inge Fors på telefonnr: 08-590 776 10. Övriga ärenden som kommer att behandlas på bolagsstämman kan hämtas på: kallelse till bolagsstämma Coldator FreshCool Int AB (publ). Adress:www.bit.se eller bolagets hemsida www.coldatorfreshcool.com från och med måndag den 29 januari 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar