Colibri Ventures lanserar en life-scienceinkubator på Karolinska Campus

Report this content

Stockholm den 2 oktober 2019 - Colibri Ventures lanserar idag en life-scienceinkubator på Karolinska Campus i Stockholm. 

Nya innovationer och forskning inom life-science måste nå klinisk användning snabbare för att förbättra människors liv. Colibri Ventures tillgodoser detta behov genom att starta en life-scienceinkubator som hjälper startup-bolag att snabbare och mer effektivt utveckla tidiga idéer till framgångsrika företag.

Genom finansiering, mentorskap och nätverk med framgångsrika entreprenörer och ledare inom life-science hjälper Colibri Ventures utvalda life-sciencebolag att nå sina mål. De utvalda företagen får tillgång till en förstklassig anläggning med kontorslokaler och gemensamt laboratorium centralt på Karolinska Campus. Colibri Ventures kommer att bistå företagen med support, rådgivning och coaching, inklusive beträffande finansiering och juridik.

Byggt av entreprenörer, för entreprenörer

Colibri Ventures fyra partners, Fredrik Dahl, Simon Fredriksson, Anders Nordström och Sara Mindus, bildar ett team med kompletterande erfarenheter från startup-verksamhet. Serie-entreprenörerna Simon och Fredrik har liknande akademiska bakgrunder inom genomik- och proteomik-teknikutveckling, och står bakom flera framgångsrika startups inom forsknings- och diagnostikområdet. Anders har en bakgrund inom finans, är en erfaren ledare inom life-science och har lång erfarenhet från styrelsearbete inom bioteknik-området. Sara adderar juridisk erfarenhet inom kapitalanskaffning och M&A, samt bolagsrätt, bolagsstyrning och aktieägarfrågor.

"Simon och jag började fundera på att starta en inkubator när vi blev kontaktade av bolag i egenskap av investerare, och vi insåg att de flesta företag behöver mer stöd än bara pengar", säger Fredrik Dahl, en av Colibri Ventures partners. ”Även om vetenskapen och idéerna vanligtvis var solida, saknades många andra delar i affärsplanen - och det är därför dessa forskningsprojekt vanligtvis tar för lång tid och kostar för mycket att kommersialisera. Det är här Colibri Ventures kan bidra och skapa värde."

Simon Fredriksson, partner på Colibri Ventures och VD för Genagon Therapeutics, ett av företagen i inkubatorn, säger: ”Vi är själva serie-entreprenörer och vi vet hur man tar tidiga idéer till kommersiella produkter inom både forskning och diagnostikområdet. Vi har ett vetenskapligt fokus och ligger mitt på Karolinska Campus där forskningen sker.”

För mer information, kontakta Fredrik Dahl, tel: +46 730 917 440 e-post: fredrik.dahl@colibriventures.com eller besök vår webbsida: www.colibriventures.com

Taggar:

Dokument & länkar