• news.cision.com/
  • Collector AB/
  • Collector Bank AB offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Collector Bank AB offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Report this content

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank AB ("Bolaget") emitterade primärkapitaltillskott om 500 000 000 SEK den 28 mars 2019 på den svenska obligationsmarknaden. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur och belöper med ränta om STIBOR + 8,00 procent.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.collector.se/om-collector/investerare/)webbplatser.

Informationen är sådan som Collector Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj, 2019, kl. 12:30.

För ytterligare information, var god kontakta:

Martin Nossman, CEO på Collector Bank AB

Telefon: +46 703 30 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar