Collector Bank AB publicerar årsredovisning

Report this content

Collector Bank AB, som ingår i Collector AB-koncernen, publicerar idag årsredovisning för 2018. Läs mer om moderbolaget Collector AB i koncernens årsredovisning, som offentliggjordes den 3 april, på collector.se.

Utestående obligationsvolym var vid årsskiftet 1,3 MSEK. 500 MSEK i emitterade obligationer noterade på Nasdaq som sekundär-kapital (Tier 2) och 800 MSEK som Senior Unsecured. Under första kvartalet 2019 emitterades primärkapitaltillskott (AT1) om 500MSEK.  

Utskriftsvänlig version i pdf-format finns att ladda ner här: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investerare/2019/CB_AR_2018.pdf 

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på https://www.collector.se/om-collector/arsstamma/ där också anmälan om deltagande kan göras. 

Denna information är sådan som Collector Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019 kl.11.30CET. Börsen: Tickerkod COLL 

För ytterligare information:
Adam Norlin Persson I Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar