Delårsrapport januari–juni 2019

Report this content

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

ANDRA KVARTALET (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2018)

• Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 706 MSEK (556) 
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 159 MSEK (147) 
• Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7) 
• Resultat per aktie 1,55 SEK (1,43) 
• God volymtillväxt i kreditstocken, vilken uppgår till 29 533 MSEK (21 535), +37 % 
• Fortsatt stark utveckling för Factoring och Företagskrediter samt Payments 
• Stabil kreditförlustnivå om 1,5 % (1,1)* 

*Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 %

JANUARI–JUNI 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–JUNI 2018)
• Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 368 MSEK (1 068) 
• Resultat efter skatt (EAT) ökade med 22 % och uppgick till 316 MSEK (259) 
• Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7) 
• Resultat per aktie 3,08 (2,52) 
• Fortsatt god volymtillväxt i kreditstocken 29 533 MSEK (21 535), +37 % 
• Stabil kreditförlustnivå om 1,5 % (1,1)*

*Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 %

Händelser efter periodens slut:

Peter Olsson tillträdde som CFO den 1 juli 2019

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 18 juli kl. 10.00 där CEO Martin Nossman presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 55 83 64 eller +44 3333 009 268.Växeln öppnar kl. 09.55. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2019

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:
Martin Nossman, CEO I Telefon +46 703 30 26 75
I E-post martin.nossman@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar