Analysguiden: Epilepsiprojektet CG01 mot kliniska studier 2022

Report this content

CombiGenes genteraptiprojekt CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi har blockbusterpotential. Då projektet under 2022 väntas gå in i en fas-1/2-studie höjer Analysguiden sannolikheten för framgångsrik lansering.

Fokus på avslutande prekliniska studier under 2021
CombiGene kommer under 2021 att ha ett tydligt fokus på att genomföra de avslutande prekliniska studierna för genterapiprojektet CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, som omfattar biodistributions- och säkerhetsstudier. Samtidigt kommer bolaget genomföra en rad förberedelser inför den första kliniska studien i människa. Bolaget har tillsammans med den spanska genterapitillverkaren Viralgen inlett storskalig produktion av läkemedelskandidaten CG01. Den första storskaliga batchen producerades i slutet av förra året och detta material kommer att användas för de avslutande prekliniska studierna som genomförs under 2021. Senare i år kommer den första GMP batchen, som skall användas till den första kliniska studien, att produceras.

Kliniska studier i människa inleds 2022
CombiGene har för avsikt att påbörja en fas 1/2-studie i människor med CG01 under 2022. Då bolagets affärsmodell bygger på att licensiera ut genterapier mot breda sjukdomar i tidig klinisk fas kommer bolaget därmed allt närmare en intressant fas i sin utveckling. Den pågående företrädesemissionen väntas inbringa SEK 66 miljoner som ska användas till GMP-produktion av CG01, avslutande säkerhetsstudier med CG01 kring biodistribution och toxikologi i djur, in vivo studier för utvärdering av läkemedelskandidater i lipodystrofiprojektet CGT2, samt finansiering av bolagets löpande verksamhet. Teckningsperioden är 17–31 mars. Varje befintlig aktie ger 8 teckningsrätter och 11 teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie för 0,45 kr.

CG01 har blockbusterpotential
CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Genterapi har under senare år haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Tekniken bygger på att genetiska, eller ärftliga, sjukdomar behandlas genom att reparera eller byta ut de felaktiga gener som orsakar dem. Då bolagets epilepsiprojekt CG01 går in i fas 1/2-studier nästa år höjer vi sannolikheten för framgångsrik lansering i vår värderingsmodell. Givet att framgångsrika emissioner under 2020 dock ökat antalet utestående aktier håller vi i vårt basscenario fast vid vår riktkurs 1,50 kr. Vårt per positiva bull-scenario skulle motivera en värdering om 2,50 kr per aktie.

Läs analysen här.

Prenumerera