Analysguiden: Globalt licensavtal med Roche kring CG01

Report this content

CombiGene meddelade under förra veckan att man ingått ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics, ett bolag i Roche-koncernen. Avtalsvärdet kan potentiellt uppgå till 3 miljarder kronor plus royalties. Analysguiden höjer riktkursen till 40 kronor.

Avtal på upp till SEK 3 miljarder plus royalties
CombiGene meddelade 12:e oktober att man ingått ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics, ett bolag i Roche-koncernen, kring genterapin CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi. Man håller fast vid sin tidigare bedömning att en möjlig lansering av CG01 kan ske 2027, men gör nu bedömningen att upptaget kan komma att gå fortare efter ett godkännande givet samarbetspartnerns globala marknadsresurser. Enligt avtalet är CombiGene berättigat att erhålla upp till USD 328,5 miljoner exklusive royalties, med USD 8,5 miljoner vid undertecknandet och upp till USD 50 miljoner vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader och är vid kommersialisering berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga tal baserat på nettoomsättning.

Fas 1/2-studie på epilepsipatienter med CG01 2022
CombiGene kommer under 2021 att ha ett tydligt fokus på att genomföra de avslutande prekliniska studierna för genterapiprojektet CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, som omfattar biodistributions- och säkerhetsstudier. Den första kliniska fas 1/2-studien i människa med CG01 som har blockbusterpotential beräknas inledas 2022. Spark Therapeutics tar redan nu en stor del av utvecklingskostnaderna för CG01 och kommer göra så framöver. CombiGene har med en kassa på SEK 150 miljoner idag en mycket stark finansiell ställning vilket kraftigt minskar finansieringsbehov och finansiell risk.

Vi höjer vår riktkurs till 40 kr
CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Genterapi har under senare år haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Även bolagets lipodystrofiprojekt CGT2 har gjort framsteg och projektet erhöll i februari 9 mkr i utvecklingsstöd från Eurostars. Bolaget uppskattar att CGT2 har en försäljningspotential på USD 750 - 1 450 miljoner. Efter avtalet med Spark Therapeutics höjer vi vår riktkurs till 40 kr då vi ser en ökad chans till framgångsrik lansering av CG01.

Läs hela analysen

Prenumerera