Analysguiden: Miljardavtal med Roche kring CG01

Report this content

Avtal med Roche kring CG01 potentiellt värt SEK 3 miljarder exklusive royalties

CombiGene meddelar idag att man ingått ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics, ett bolag i Roche-koncernen. Avtalet ger Spark Therapeutics exklusiv global licens att utveckla, tillverka och kommersialisera genterapin CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi. Spark Therapeutics är inriktat på genterapier inom bl.a. blindhet, hemofili, lysosomala lagringsstörningar och neurodegenerativa sjukdomar. Bolaget har idag fyra program i kliniska prövningar.

Enligt avtalet är CombiGene berättigat att erhålla upp till USD 328,5 miljoner exklusive royalties, med USD 8,5 miljoner vid undertecknandet och upp till USD 50 miljoner vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader och är vid kommersialisering berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga tal baserat på nettoomsättning.

CG01 har visat goda resultat genom den prekliniska fasen och bolaget säger sig i Spark Therapeutics ha hittat en mycket bra partner för att ta CG01 genom den kliniska fasen och vidare till full kommersialisering. CG01 är en genterapi som riktar sig till en stor patientpopulation då ca 47 0000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi tillkommer varje år i USA, Japan, Kina, samt de fem största EU-länderna. Om 10–20% av dessa blev behandlade med genterapi skulle det innebära 4 700–9 400 behandlingar per år.

CombiGene kommer under 2021 att ha ett tydligt fokus på att genomföra de avslutande prekliniska studierna för genterapiprojektet CG01 mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, som omfattar biodistributions- och säkerhetsstudier. Den första kliniska fas 1/2-studien i människa med CG01 som har blockbusterpotential beräknas inledas 2022.

Vi kommer att se över våra estimat och vår riktkurs för CombiGene med anledning av detta avtal. Vår senaste analys som publicerades den 7:e september finns tillgänglig på följande länk:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-combigene-epilepsiprojektet-cg01-fortsatter-visa-styrka

Prenumerera