BioStock: CombiGene strävar efter en bredare pipeline

Report this content

Under 2021 signerade det svenska genterapibolaget CombiGene ett exklusivt, globalt licensavtal för genterapikandidaten CG01 med amerikanska Spark Therapeutics, som berättigar CombiGene upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties. Parterna lägger nu sista handen vid det prekliniska arbetet, efter vilket Spark kommer att ansvara för och bekosta de första kliniska studierna i patienter med läkemedelsresistent fokal epilepsi.

Läs hela artikeln om CombiGene på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/04/combigene-stravar-efter-en-bredare-pipeline/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Prenumerera

Snabbfakta

BioStock: CombiGene strävar efter en bredare pipeline
Twittra det här