BioStock: Nyemission finansierar utvecklingen av CombiGenes projekt mot nya milstolpar

Report this content

Den 31 mars avslutas genterapibolaget CombiGenes fullt garanterade företrädesemission om cirka 75 Mkr. Emissionslikviden kommer primärt att finansiera de avslutande delarna i CombiGenes prekliniska epilepsiprogram för CG01 och GMP-produktion inför den planerade kliniska studien, samt de påbörjade in vivo studierna i lipodystrofiprojektet CGT2. 

Läs hela artikeln om CombiGene på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2021/03/nyemission-finansierar-utvecklingen-av-combigenes-projekt-mot-nya-milstolpar/

Detta är ett pressmeddelanade från BioStock - Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/


Prenumerera

Snabbfakta

BioStock: Nyemission finansierar utvecklingen av CombiGenes projekt mot nya milstolpar
Twittra det här