CombiGene anlitar aktiehandelstjänst från Recall Capital

CombiGene har anlitat Recall Capitals tjänst Q2Trade™ för att minska marknadsrisken i aktiehandeln. Q2Trade™ stimulerar till stabilare  aktiehandel.

CombiGene har anlitat Recall Capitals tjänst Q2 Trade™ för att minska marknadsrisken i aktiehandeln vilket över tid kommer stabilisera handeln. Q2Trade™ är en långsiktig modell som via aktiv  handel; ökar omsättningen, minskar volatiliteten och förbättrar Beta-värdet. Modellen är strikt matematisk och bygger på historisk handelsdata. Tjänsten som erbjuds noterade bolag är mätbar med regelbunden uppföljning.

Om Recall Capital
Recall Capital är specialist på aktiehandel i små och medelstora noterade bolag. Den egenutveck-lade handelstjänsten Q2Trade™ är uppbyggd på historiska handelsdata med det uttalade syftet att reducera volatilitet och förbättra Beta-värdet. Tillsammans bidrar en förbättring av dessa värden till att attrahera nya aktieägare och över tid stärka handelsvolymen och förbättra stabiliteten. För mer information: www.recallcapital.se

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar