CombiGene etablerar dotterbolag i Storbritannien för att säkerställa ett nära och effektivt samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult

CombiGene och brittiska CGT Catapult har tidigare meddelat att de kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocessen för CombiGenes läkemedelskandidat CG01, en nyskapande genterapi för behandling av epilepsi. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

För att säkerställa att detta utvecklingsprojekt kan drivas i nära samarbete och på ett effektivt sätt med snabb och säker kunskapsöverföring åt båda hållen har CombiGenes styrelse beslutat att etablera ett dotterbolag i London, Storbritannien.

Långsiktigt kommer dotterbolaget även att ha som uppgift att etablera en stark närvaro på den brittiska marknaden som är en av Europas största läkemedelsmarknader.

Dotterbolaget beräknas vara operativt under våren 2018.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar