CombiGenes forskning väcker internationell uppmärksamhet

CombiGenes forskning kring de antiepileptiska egenskaperna hos neuropeptid Y och Y2-receptorn väcker internationell uppmärksamhet. Idag, den 29 augusti 2018, presenterar doktoranden Esbjörn Melin resultaten från den prekliniska långtidsstudie som CombiGene genomförde tillsammans med professor Mérab Kokaia och hans team vid Epilepsicentrum i Lund. Presentationen sker vid 13th European Congress on Epileptology i Wien, Österrike.

Teamet på CombiGene önskar Esbjörn all lycka till med presentation på denna betydelsefulla kongress!

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar