CombiGenes VD Jan Nilsson presenterar på Life Science-dagen i Göteborg 2018

Report this content

Lyssna på CombiGenes VD Jan Nilssons anförande på Life Science-dagen i Göteborg där han pratar om genterapi, CombiGene och – inte minst – kommande milstolpar för läkemedelskandidaten CG01 och expansion av utvecklingsportföljen.

https://www.youtube.com/watch?v=zmFcA9I0r5A&feature=youtu.be

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Prenumerera

Dokument & länkar