Marknadsmeddelande 199/18 - Information om företrädesemission i CombiGene AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (COMBI) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 28 augusti 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 29 augusti 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningspriset 9,00 SEK. En unit består av tio (10) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner serie 2018/2019 (10:5 á 0,90 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 4 september 2018 till och med den 14 september 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 4 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 september 2018 till och med den 18 september 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: COMBI UR
ISIN-kod: SE0011616374
Orderbok-ID: 4J43
CFI: RSIXXR
FISN: COMBIGENE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 4 september, 2018
Sista handelsdag: 14 september 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: COMBI BTU
ISIN-kod: SE0011616382
Orderbok-ID: 4J42
CFI: MCMUXR
FISN: COMBIGENE/UT 10 AK + 2 TO
Handelsperiod: 4 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 28 augusti 2018.

Stockholm den 23 augusti, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".