Marknadsmeddelande 32/18 - Information om företrädesemission i CombiGene AB

Den 1 februari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (COMBI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 2 februari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier, för 3,40 sek per aktie (2:11 á 3,40 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 12 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 12 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 12 februari 2018 till och med den 28 februari 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: COMBI TR
ISIN-kod: SE0010831610
Orderbok-ID: 45YP
CFI: RSSXXR
FISN: COMBIGENE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 12 februari 2018
Sista handelsdag: 26 februari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #:A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: COMBI BTA
ISIN-kod: SE0010831628
Orderbok-ID: 45YN
CFI: ESNUFR
FISN: COMBIGENE/SH
Handelsperiod: 12 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 1 februari 2018.

Stockholm den 24 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".