Oberoende forskning bekräftar CombiGenes forskningsresultat och indikerar bredare användningsområde för neuropeptid Y inom genterapin.

Forskare vid två universitet i Australien har i en modell av kronisk epilepsi hos råttor visat att neuropeptid Y (NPY) på ett betydande och uthålligt sätt både reducerar längden av epileptiska anfall och att anfallen blir färre.

Resultaten är mycket intressanta eftersom försöken gjorts i en modell av generell epilepsi, vilket kan indikera att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 skulle kunna ha effekt på epilepsi i allmänhet och inte bara svårbehandlad fokal epilepsi, som är CombiGenes primära fokus. Studien visar också att andra delar av hjärnan som hjärnbarken och talamus också är mottagliga för behandling med NPY.

Uttolkningen av enskilda forskningsresultat kräver stor försiktighet, men studien vid de australienska universiteten är ytterligare en tydlig indikation på att CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har en stor utvecklingspotential.

Länk till studien:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29414380?dopt=Abstract

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Om oss

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Prenumerera

Dokument & länkar