Combined Excellence förvärvar apputvecklaren DYNAMO

Report this content

Combined Excellence, den snabbväxande digitaliseringsexperten, förvärvar Dynamo, en av Nordens ledande aktörer inom mobil apputveckling.

Förvärvet i korthet

  • Förvärv av spetskompetens inom mobilutveckling 
  • Ökad tillväxt inom nuvarande strategi genom förvärv av nichebolag för att skapa en heltäckande erbjudandekarta av expertbolag
  • Förstärkt kunderbjudande inom segmentet "Digital Experience"
  • Dynamo omsatte 47 MSEK räkenskapsåret 2017
  • Köpeskillingen uppgår till 13 Mkr på skuldfri basis med möjlighet till en tilläggsköpeskilling, som estimeras till cirka 8 MSEK. Köpeskillingen finansieras med upptagande av kredit samt säljarrevers

– Tillsammans med Combined Excellence får vi ökad kraft att fortsätta växa med tillgång till ett helt nytt eko-system av kompetens och kunder som finns inom koncernen. Vi kan samtidigt också behålla vårt fokus på att attrahera de absolut vassaste utvecklarna, säger Mathias Plank, grundare och ordförande på DYNAMO som planerar att fortsätta vara engagerad i bolagets styrelse även efter överlåtelsen.

DYNAMO var ett av de första svenska bolag som började utveckla appar när Apple lanserade sin App Store för drygt 10 år sedan. De sista åren har bolaget vuxit snabbt och även hunnit med att knoppa av det snabbväxande fintechbolaget "Kaching".

DYNAMO har varit och är framgångsrika med att attrahera blytunga mobilutvecklare, många med internationell erfarenhet och bolaget har även varit drivande i den heta debatten kring Migrationsverkets regler kring arbetskraftsinvandring.

– Som mest var det över 30 olika nationaliteter som arbetade på vårt kontor i centrala Stockholm. När vår stjärnutvecklare Tayyab Shabab utvisades från Sverige, för att en tidigare arbetsgivare hade betalt in för lite pension, så valde vi att protestera högljutt, säger Jörgen Eng, VD på DYNAMO.

– DYNAMO, med sin unika spetskompetens inom mobilutveckling blir ett välkommet tillskott i vårt digitala pussel och eko-system när vi bygger vidare för att skapa en heltäckande erbjudandekarta av expertbolag. Vi arbetar för att, via våra expertbolag, erbjuda våra kunder det yttersta inom digitalisering. Vårt fokus är att skapa ett komplett ekosystem av digitaliseringsexperter med fokus på att kunna leverera nya möjligheter som en förflyttning till vad framtidens datadrivna affärsmodeller erbjuder, säger Niklas Hellberg, ordförande för Combined Excellence.

– Med förvärvet av DYNAMO stärker vi vårt erbjudande inom mobilutveckling och vårt segment "Digital Experience" där vi även fortsättningsvis har ambitionen att fortsätta växa snabbare än marknaden. Vi stärker även vår närvaro i Stockholm med sina dryga 40 utvecklare, fortsätter Niklas Hellberg.

– Vår modell med entreprenörskap i samverkan samt fokus på expertbolag med tydliga spetserbjudanden är en framgångsfaktor. En framgångsfaktor som allt fler kunder ser som en styrka men också något som framångrika bolag ser som en framtida plattform att fortsätta växa sina bolag inom. Vår affärsmodell är ett modernt sätt att förhålla sig till den snabba förändringstakt vår bransch har. Vi ser olikheterna i våra bolag som en styrka både när det gäller att attrahera framtidens talanger samt ett naturligt sätt att klara av snabb förändring och innovation, säger Oskar Godberg, VD för Combined Excellence.

Transaktionen
Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 13 MSEK på kassa- och skuldfri basis, vilken finansieras dels via upptagandet av en kortfristig kredit från ett etablerat kreditinstitut om 10,5 MSEK, dels via kortfristig säljarrevers om 2,5 MSEK. En tilläggsköpeskilling kan komma att erläggas förutsatt att utsatta mål uppnås.

Köpeskillingen struktureras enligt följande:

  • 10,5 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • Tilläggsköpeskilling: En rörlig tilläggsköpeskilling som är en funktion av verksamhetens EBITDA för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31. Värdet av Tilläggsköpeskil-lingen estimeras till 8 MSEK och beräknas finansieras med likvida medel.
    Tillträdet är den 30 november 2018.

Finansiella effekter
Dynamos nettoomsättning uppgick till 47 Mkr räkenskapsår 2017. Baserat på Combined Excellence nettoomsättning proforma för räkenskapsåret som slutade 30 april, vilken uppgick till 309 MSEK motsvarar förvärvet en ökning om cirka 15 procent.

Combined Excellence är en snabbväxande koncern och verkar för en notering på Nasdaq First North Premier under första halvåret 2019.

Om DYNAMO
DYNAMO Consulting AB är en av de ledande aktörerna inom mobil apputveckling. Bolaget har idag drygt 40 utvecklare, samtliga baserade i Stockholm. Bakom bolaget återfinns bl.a. entreprenörerna Mathias Plank, Richard Båge, Rustan Panday, Daniel Soussan. Även investeraren Peter Sandberg finns med i ägarkretsen.

Om Combined Excellence
Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Combined Excellence växer tillsammans och genom samarbete skapar koncernen synergier. Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Elvenite AB, Netgain AB, CloudPro AB, Sitedirect AB, Two AB, Viewbase solutions AB, Smartsourcing AB, Smiling Workplaces AB, inTechrity AB samt Motification AB omsätter ca 330 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i Beebyte AB.

För mer information kontakta
Mathias Plank, grundare och ordförande, DYNAMO Consulting AB, tel: 070-53 60 200
Oskar Godberg, VD, Combined Excellence AB, tel: 070-713 49 63

Läs mer på www.dyna.mo och www.combinedexcellence.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media