Delårsrapport – Q2 2023

Report this content

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen ökade till 192,4 (161,4) MSEK
 • Tillväxt var 19,2% (6,4%) med en organisk tillväxt om 6,6% (0,0%)
 • Justerad EBIT ökade till 19,5 (12,5) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 10,1% (7,8%)
 • Resultat före skatt ökade till 21,3 (10,8) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 13,5 (12,3) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,96 (0,48) SEK

Första halvåret, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen ökade till 401,5 (322,4) MSEK
 • Tillväxt var 24,5% (8,6%) med en organisk tillväxt om 10,3% (4,3%)
 • Justerad EBIT ökade till 45,0 (30,5) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 11,2% (9,5%)
 • Resultat före skatt ökade till 44,5 (26,1) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 56,9 (36,2) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,95 (1,25) SEK

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

Efter en stark avslutning på 2022 och en lika stark inledning på 2023 befarade vi ett relativt svagare Q2, men våra specialistbolag har legat rätt i marknaden och återigen levererar vi god tillväxt och lönsamhet. Omsättningen blev 192 MSEK vilket ger en tillväxt om 19 procent varav 7 procentenheter var organisk, detta trots en negativ kalendereffekt med en arbetsdag färre än motsvarande kvartal föregående år. Justerad rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 10,1 procent, en väsentlig förbättring mot 7,8 procent Q2 2022.

Så här långt 2023 har vi alltså totalt sett inte upplevt någon minskad efterfrågan på våra tjänster. Visst ser vi enskilda kunder som bromsat in, främst inom sällanköpshandeln, bostad och bygg samt i offentlig sektor där den höga inflationen inte kompenseras med ökade anslag, men våra bolag har förtjänstfullt styrt om mot kunder i andra delar av näringslivet som hittills inte drabbats av den omtalade lågkonjunkturen, främst inom industri, livsmedel och säkerhet. Kombinationen av att erbjuda specialistkompetens, till skillnad från resurskonsulting, och god diversifiering av kunder där vi har starka partnerskap har varit våra framgångsfaktorer så här långt i år och kommer att fortsätta vara det.

Investeringen i bildandet av ett nytt systemutvecklingsbolag bestående av Attentec och halvaNethouse påbörjades under Q2 och kommer pågå resten av året. I början av september kommer vilansera bolagets nya namn och det kommer andas höga ambitioner. Under 2024 hoppas vi att denna satsning ska ge oss ett bättre resultatbidrag än vad vi kan förvänta oss från verksamheten innevarande år. Vi kommer alltid att ha specialistbolag som från tid till annan går bättre eller sämre än vad vi gör totalt, oavsett vad nuläget är i respektive bolag strävar vi efter ständig förbättring och jobbar enligt vår ”Kokbok” för att uppnå det. Specialisering och starka kundrelationer är som sagt två grundrecept i den.

Under den del av sommaren som bjöd på bra väder var Elvenite i Almedalen och bjöd in till ett panelsamtal om hur livsmedelsindustrin kan använda sin data och AI för att bli mer hållbara, här finns mycket spännande att göra och vi har bara sett början!

Nu i augusti startar höstens traineeprogram och tyvärr kommer gruppen vara ett par personer färre änföregående år (12 istället för 14). Det är ett resultat av en försiktighet vad gäller rekrytering i några av våra bolag. Det krävs mod om man ska gasa på och utbilda unga personer och växa när politiker och media så länge har pratat om en stundande lågkonjunktur. Som bolagsgrupp har vi det modet - vi tänker fortsätta växa, både organiskt och med fler förvärv. Finansiellt är vi väl riggade för det och under kvartalet har vi också förstärkt vår koncernledning med Boel Sjöstrand just utifrån den ambitionen.

Fullständig Q2-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida:
https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 18 augusti kl. 08:30.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.