Service & Processautomation från Netgain

Report this content

Alla processer kan automatiseras i mer eller mindre grad. Automation är en iterativ process och man börjar med de aktiviteter där störst positiv nytta uppnås. Det viktigast är att komma igång.

Det finns olika drivkrafter att automatisera, inom en organisation/ett företag, beroende på om de är strategiska, taktiska eller operativa:

  • Skapa konkurrensfördelar: Minska time-to-market, enkelhet
  • Kundnytta: Ökar nyttan och upplevda värdet av tjänsten
  • Frigöra människor tid: för att fokusera på mer värdeskapande uppgifter.
  • Högre kapacitet: En mjukvarurobot kan arbeta 24h om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
  • Bättre kvalitet: Det blir färre felaktigheter i utförandet.
  • Kostnadsbesparingar: Minskade personal-, garanti-, kvalitetskostnader.
  • Snabbare hantering: Kortare svarstider/ärendetider.
  • Flaskhalsar: Tar bort tids- och personalkrävande moment.
  • Flexibilitet: Kan hantera ökad arbetsbelastning på kort/lång sikt och hantera flera olika system.
  • Förändra användarbeteenden: Ändra beteenden genom att styra användandet

Vill du veta mer? Välkommen att  höra av dig till oss på Netgain så kan vi visa på effekterna av Service & Processautomation

Taggar:

Prenumerera

Media

Media