AI-teknik ska upptäcka kostsamma skador på skog

Report this content

Skador på skog, orsakade av insekter och svampsjukdomar, är ett problem som medför stora förluster för skogsägarna. Bara granbarkborren har kostat svensk skogsindustri cirka 7,5 miljarder kr sedan 2018. Microsofts globala initiativ ”AI for Earth” tilldelar nu medel till Combitech som stöd till deras arbete med Skogsstyrelsen. Syftet med satsningen är att vidareutveckla en AI-lösning för att upptäcka skadeangrepp tidigt och göra tekniken tillgänglig för andra verksamheter. 

- Skogsstyrelsens projekt ligger i framkant och är ett utmärkt exempel på hur AI kan bidra till att göra vår miljö bättre. Jag hoppas att andra verksamheter kan inspireras och lära av arbetet, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft Sverige.

Skogsstyrelsen har sedan 2020 arbetat med att ta fram arbetsmetoden och modeller som med artificiell intelligens (AI) identifierar skadade träd i skogsmiljöer. Idag är det Skogsstyrelsens skadeexperter eller anlitad personal som kartlägger träden och statusen till fots, vilket är resurs- och tidskrävande. Det fodrar stor kunskap och många skogsmiljöer är svåra att röra sig i.

Lösningen kommer att underlätta vårt arbete och göra oss effektivare. Vi kommer att kunna täcka större skogsytor genom att flyga med drönare och samla in data jämfört med till fots. Modellerna kommer förhoppningsvis ha lika bra eller bättre träffsäkerhet än fältarbete till fots, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Datan som drönarna samlar in bearbetas i den lösning som byggts, där neuronnät tränats i att förstå och tolka bilder genom den kunskap som Skogsstyrelsens skadeexperter bidragit med. Förenklat så används datorseende för att bearbeta och kategorisera innehåll.

Granbarkborren är snabb men snart är vi det också. Projektet är ett exempel på praktisk tillämpning av AI där vi kan hjälpa till att lösa ett stort och kostsamt problem. Maskininlärning och molnlösningar är områden vi arbetar med, likaså kan vi dra nytta av vår långa erfarenhet av bildanalys från försvarsindustrin, säger Johan Gunnarsson, teknikchef på Combitech.

Inspirera till att använda AI
Stödet från Microsofts initiativ kommer att användas för att fortsätta bygga den process kring AI som gör att kunskapen ligger i lösningen och inte är beroende av medarbetares specialistkompetens. Tanken är att arbetssättet ska kunna användas under lång tid och vara ett konkret stöd i verksamheten. Vidare att tekniken ska kunna vara tillämpbar på olika användningsområden inom Skogsstyrelsen och kunna spridas till andra organisationer och verksamheter utanför myndigheten.

Vi håller på att utveckla en infrastruktur för hur vi kan använda AI och hantera stora mängder data. Det är en metodik som vi kan tillämpa på flera problem, likaså går den att skala upp. Vi vill gärna inspirera och dela vår kunskap, säger Halil Radogoshi, senior rådgivare på Skogsstyrelsen.

 

Pressbilder

För pressbilder hänvisar vi till Skogsstyrelsen: https://skogsstyrelsen.mediaflowportal.com/

Kontaktpersoner
Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen,
alice.hogstrom@skogsstyrelsen.se, tfn:
0560-68 99 59

Halil Radogoshi, senior rådgivare på Skogsstyrelsen,
halil.radogoshi@skogsstyrelsen.se, tfn:
036-35 93 37

Åsa Scherling, kommunikations- och marknadschef på Combitech,
asa.scherling@combitech.se, tfn: 0734-18 77 98

Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft Sverige,
daniel.akenine@microsoft.com
Tfn presskontakt Microsoft Sverige
: 08-410 455 56

Om Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. https://www.skogsstyrelsen.se

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose. https://www.combitech.se

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Om Microsoft AI for Earth

Microsoft AI for Earth stödjer projekt som använder AI för att främja och förändra hur människor och organisationer hanterar jordens naturliga system och resurser. Läs mer om AI for Earth, https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth-grants

Prenumerera

Dokument & länkar