Atlas Copco i samarbete med Combitech kring säker gruvdigitalisering

Combitechs expertis från digitalisering av flyg, försvar och telekom var avgörande när Atlas Copco valde digitaliseringspartner för att stärka sin position inom gruvbranschen. 

Att effektivisera arbetet i gruvor innebär inte bara stora kostnadsbesparingar och produktivitetsökning, utan även ökad säkerhet för Atlas Copcos kunder. För att stärka och påskynda arbetet har Atlas Copco valt att inleda ett samarbete med Saab och Combitech där en avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete har undertecknats. Det nya partnerskapet omfattar bland annat den autonoma gruvans kontrollrum, cyber security och ekosystemlösningar.

Samarbetet kommer bland annat att bygga på tekniska plattformar från Saab och på de arbetssätt och erfarenheter som Combitech har med sig från digitaliseringen av stridsflygplanet Gripen E som möjliggjort halverad utvecklingstid och radikalt minskade kostnader.

– Det här samarbetet går helt i linje med vår bild av framtidens digitaliseradegruva, säger Helena Hedblom, affärsområdeschef för Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique. Många av våra kunder har redan påbörjat sin digitaliseringsresa och fler är på väg. Vi vill stödja våra kunder på vägen och tillgodose deras ökade behov av cyber security och integrerade lösningar. För att korta ned ledtiden väljer vi att knyta till oss de bästa i branschen. Vi ser en stor potential i att kombinera vårt företags produkter och erfarenhet med Combitechs teknologier.

– Att bli utvald som digitaliseringspartner till ett världsledande svenskt industriföretag känns som ett erkännande, säger Lars Ydreskog, vice vd och ansvarig för digitalisering på Combitech. Det visar att våra unika erfarenheter från digitaliseringen av stridsflygplanet Gripen E, i kombination med att vara en av de största inom cyber security, är mycket attraktivt för svensk industri. Samarbetet med Atlas Copco är ett viktigt steg i vår ambition till att bli en kunskapshubb för digitalisering inom svensk industri.

Combitech är involverade i de flesta pågående svenska projekt inom autonomi och är störst i Norden inom cyber security med 220 konsulter inom detta område. Företaget har dessutom en stark expertis inom telekom som stärktes ytterligare hösten 2016 då Combitech tog över 300 ingenjörer från en utvecklingsverksamhet hos Ericsson. 

För ytterligare information
Charlotte Magnusson, kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-184143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se  

Om Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique
Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor och dagbrott, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med närmare 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Combitech är ledande i Norden inom Cyber Security, med närmare 250 certifierade säkerhetskonsulter som hjälper företag och myndigheter att förebygga och hantera cyberhot. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. www.combitech.se.

Prenumerera

Media

Media