Combitech fortsätter växa och accelererar sin rekrytering

Report this content

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech, som tillsammans med sina kunder och samarbetspartners skapar långsiktigt trygga, hållbara och säkra samhällen, släpper idag sin rapport för första kvartalet 2022. I fokus är det säkerhetspolitiska omvärldsläget som belyser vikten av ett modernt och motståndskraftigt totalförsvar i Norden.

- Arbetet för att värna om människor, samhällen och verksamheter intensifieras. Det har bidragit till en stark efterfrågan på våra tjänster och lösningar inom det civila och militära försvaret. Samtidigt fortsätter arbetet med den digitala transformationen hos kunder inom industri- och offentlig sektor, säger Jessica Öberg, vd Combitech.

Den starka och ökande efterfrågan på Combitechs tjänster gör att behovet av att rekrytera kompetens är stort. Combitech siktar därför på att anställa 250 nya medarbetare i Norden under första halvåret av 2022 samt öka insatserna för att behålla nuvarande medarbetare. Satsningar på talangprogram och kompetensutveckling har därför intensifierats.

  • Under mars månad tecknades ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) gällande en leverans av systemet ”Combitech SAINT” för att förstärka den nationella kapaciteten.  
  • Combitech har fått nya uppdrag kopplade till TIBER-EU, som är ett ramverk inom finanssektorn utvecklat av Europeiska centralbanken, för att skydda mot hot genom att simulera verkliga och kontrollerade cyberattacker mot enskilda aktörer.
  • Nya kunder, verksamma inom offentlig sektor, livsmedelssektorn och energibranschen, har anslutit sig till Combitechs säkerhetsövervakningstjänst. 
  • Flera talangprogram med inriktning mot cybersäkerhet, digital transformation och Artificiell Intelligens (AI) har initierats.

Nyckeltal för januari-mars 2022

Orderläge
Orderingången första kvartalet var 806 MSEK, en minskning med 4,5 procent jämfört med första kvartalet 2021 (844 MSEK).

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 795 MSEK, en tillväxt på 3,8 procent (766 MSEK).

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 81 MSEK, en minskning med 6,9 procent jämfört med samma period 2021 (87 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 2 MSEK, jämfört med 76 MSEK första kvartalet 2021.

Antal medarbetare
Antalet medarbetare var vid slutet av första kvartalet 2058.

För ytterligare information kontakta: 

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech.
Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB.
Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 2000 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt. Läs mer på www.combitech.se

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar