Combitech ökar resultatet

Report this content

Ökad försäljning och förbättrat resultat när den nordiska lösnings och konsultpartnern Combitech släpper sin interimsrapport för januari till september 2021.

- Vi har haft en fortsatt god utveckling under tredje kvartalet, med ökad försäljning och en kraftig resultatförbättring, säger Jessica Öberg, vd Combitech. 

Intresset från industri och offentlig verksamhet när det gäller att dra nytta av digitalisering och samarbete för ökad hållbarhet och konkurrenskraft har varit fortsatt stor. Samtidigt är efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet och totalförsvar fortsatt hög.

- Efterfrågan på cybertjänster ökar, bland annat som följd av den pågående digitaliseringen. När allt blir uppkopplat och digitalt, blir utmaningen att skydda verksamheten och dess tillgångar, samtidigt som man tar vara på de många fördelar som digitaliseringen för med sig, säger Jessica Öberg.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2021

  • Jessica Öberg tillträdde som ny vd för Combitech den 1 juli, med uppdraget att öka Combitechs tillväxtJessica Öberg, kommer senast från en roll som chef för affärsområdet Industrial Products and Services inom Saab och har varit en del av Saabs koncernledning.
  • Combitech förstärktes den 1 juli med 230 nya medarbete som har med sig lösningar för det civila och militära försvaret och kompetens inom säker kommunikation.
  • Under det tredje kvartalet 2021 har Combitech tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framför allt IT-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under perioden har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära, ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett antal större myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret. Även flera nya kunder och uppdrag inom säkerhetsskydd, framför allt inom energi och telekom.

Nyckeltal januari - september 2021

Orderläge

Orderingången under perioden var 2 342 MSEK, vilket är en ökning med 2% jämfört med samma period föregående år
(2 289 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna under kvartalet uppgick till 2 336 MSEK, vilket är i nivå med samma period föregående år (2 330 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 211 MSEK (162 MSEK). Rörelsemarginalen ökade till 9,1% (7,5 %).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet minskade till 321 MSEK, jämfört med 605 MSEK under samma period 2020. 

För ytterligare information

Åsa Scherling, Kommunikationschef Combitech 

Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se 

Merton Kaplan, IR-ansvarig Saab AB 

Tel: 0734-18 20 71, E-post merton.kaplan@saabgroup.com 

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 2100 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik, digitalisering och innovation för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt! 

Läs mer på www.combitech.se 

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar