Combitechs kvartalsrapport januari-mars 2020 - Stabil utveckling i Combitech

Report this content

Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech lämnar idag sin kvartalsrapport för januari-mars 2020. Rapporten visar på stabil orderingång och försäljning. Corona har endast haft en mindre påverkan på resultatet under senare delen av mars månad. 

Vi ser att vi har blivit påverkade under sista delen av mars och kommer att bli påverkade under andra kvartalet. Det är framför allt industrisegmentet som påverkats. Men situationen skapar också nya möjligheter, t ex digitala workshops och onlineutbildningar, säger Hans Torin, vd Combitech.

Under kvartalet har Combitech fått i uppdrag av det nystartade industrikonsortiet Navelink att ta fram säker infrastruktur till sjöfartssektorn. 

- Navelink är ett bra exempel på trenden med större industriföretag som går samman i nytänkande samarbeten för att dra nytta av digitalisering, många gånger med hållbarhet som drivkraft. I Navelink vill man höja effektiviteten och säkerheten samt minska klimatavtrycket inom hela sjöfartssektorn, med hjälp av digitalisering, säger Hans Torin. 

Combitech är sedan tidigare en del av Sustainable Underground Mining, SUM, ett partnerskap där LKAB, ABB, Epiroc, AB Volvo och Combitech gått samman för framtidens digitala, autonoma och koldioxidfria gruva. Combitech samarbetar också med Stena Recycling och ABB för att öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER, JANUARI-MARS 2020

  • Combitech har tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet, inom framförallt IT-tjänster och informationssäkerhet. 
  • Combitech har fått i uppdrag att leverera säker infrastruktur till sjöfartssektorn, genom det nya industrikonsortiet Navelink. Navelink grundades i december 2019 av industriföretagen Kongsberg, Saab och Wärtsilä och tre EU-projekt, samordnade genom Sjöfartsverket, har redan klivit ombord. Målet är att höja effektiviteten och säkerheten samt minska klimatavtrycket genom hela sjöfarten. 
  • Sustainable Underground Mining (SUM), därCombitech är en av partnerna tillsammans med LKAB, Volovkoncernen, ABB och Epiroc, har beviljats stöd av Energimyndigheten. Stödet uppgår till 207 miljoner kronor. SUM, har som vision att utveckla framtidens koldioxidfria, digitaliserade och autonoma gruva. 
  • Under senare delen av mars månad märktes en viss negativ påverkan av corona inom industrisegmentet, med några tillfälligt stoppade kunduppdrag som följd. 
 

Nyckeltal, januari-mars 2020

Orderläge
Orderingången första kvartalet var 633 MSEK, i nivå med första kvartalet 2019 (629 MSEK).

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 659 MSEK, en ökning med 3,2 procent jämfört med samma period 2019 (639 MSEK).

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 47 MSEK, en minskning jämfört med samma period 2019 (54 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent, jämfört med 8,5 procent 2019. Huvuddelen av minskningen kan kopplas till tillfälligt stoppade uppdrag från industrikunder som påverkats av corona.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 193 MSEK, jämfört med 12 MSEK första kvartalet 2019. Förbättringen förklaras till stor del av förskottsbetalningar från vunna affärer.

För ytterligare information 
Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: 
asa.scherling@combitech.se 
Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 0734-18 20 71, E-post: 
merton.kaplan@saabgroup.com  

Om Combitech
Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt! 
Läs mer på 
www.combitech.se
Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Prenumerera

Media

Media