Ett starkt år för Combitech

Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin helårsrapport för 2018. Rapporten visar ökad orderingång och försäljning.

- 2018 har varit ett otroligt bra år för Combitech! Vi ser en växande efterfrågan från svensk industri och offentlig sektor kring komplexa digitaliseringsprojekt där olika aktörer går samman i partnerskap och kopplar ihop digitala system och verksamheter. Samtidigt leder digitaliseringen till ett ökat behov av Cyber Security t ex inom olika branscher där vi vuxit under året, berättar Hans Torin, vd Combitech.

Combitechs försäljning ökade med 4,7 procent och uppgick till 2443 MSEK, vilket är den högsta siffran någonsin. Den svenska och den finska verksamheten har haft en positiv utveckling under året. Även den norska verksamheten har förbättrats. Rekryteringsbehovet är fortsatt stort under 2019. 

Viktiga händelser under 2018:

  •  Combitech gick samman med LKAB, Epiroc, ABB och AB Volvo i ett partnerskap för att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup. Combitech bidrar bland annat med kompetens och erfarenheter av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem.
  •  Combitech tog över samtliga aktier i det norska cybersäkerhetsbolaget Watchcom. Som en följd av den ökade digitaliseringen ställs också stora och förändrade krav på säkerhet, och efterfrågan på Cyber Security ökar. Genom förvärvet av Watchcom stärkte Combitech ytterligare sin position som ledande på Cyber Security i Norden.
  •  Under året har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret.
  •  Combitech tecknar ramavtal med SKL. Avtalet omfattar IT-konsulttjänster med fokus på digitalisering och informationssäkerhet för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under året har Combitechs ledarskapsprogram för chefer fortsatt. Vidare arrangerades Combitech Conference, en intern konferens för alla medarbetare, i syfte att stärka gemenskapen, nätverka, och hämta in ny kunskap. Under året genomfördes även den populära kursveckan, som ett led i att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare.
  •  Antalet medarbetare var vid årets slut 1844.

NYCKELTAL

Orderläge 

Orderingången nådde 2 521 MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år (2 287 MSEK). Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal, och större beställningar som löper över flera år. 

Försäljningsintäkter 

Försäljningsintäkterna uppgick till 2 443 MSEK, en ökning med 4,7 procent jämfört med 2017 (2 334 MSEK). Ökningen är organisk och beror främst på en positiv marknadsutveckling och ökad beläggning. 

Resultat och marginal 

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 8,2 procent och uppgick till 177 MSEK (193 MSEK).  Rörelsemarginalen var 7,2 procent, vilket är en minskning jämfört med 2017 (8,3 procent). Minskning av resultat och marginal beror främst på en kombination av kostnadsökningar och prispress. 

Operativt kassaflöde 

Det operativa kassaflödet ökade till 185 MSEK (171 MSEK).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post:
asa.scherling@combitech.se 

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post:
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

OM COMBITECH

Combitech är ett självständigt teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. I Combitech är vi 1900 medarbetare som tror på framtiden och brinner för att skapa hållbar nytta för människor, företag och samhälle. För våra kunder är vi en partner för tillväxt och en samlande kraft för innovation, säkerhet och digitalisering. TECHNOLOGY WITH A PURPOSE.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar