Ny studie av cybersäkerheten i energisektorn

Report this content

Aktörernai det svenska energilandskapet upplever cybersäkerhet som en rejäl hotbild och anser att det krävs tydligare samverkan för att öka medvetenheten.Dessa slutsatser drar Combitech som tillsammans med Kamstrup, en ledande leverantör för energimätarlösningar, hargenomförtdjupintervjuer med 10 representanter från svenska energibolag.

-       Studien visar tydligt att man inte har kommit så långt som man borde, att de flesta har en bit kvar i arbetet med att skydda sig från nätattacker. Varje komponent i försörjningskedjan är viktig och glappet inom de flesta verksamheter skulle kunna minska, säger Pernilla Rönn som är divisionschef för cybersäkerhet på Combitech.  

Intervjuerna har genomförts med antingen vd eller säkerhets- och informationschef och baseras på ett antal påhittade men realistiska scenarios kopplade till centrala temaområden inom cybersäkerhet. 

-       Vi bedömer att ingen enskild aktör kan hantera dessa utmaningar på egen hand och att vi måste arbeta tillsammans för att skapa insikt, öka medvetenheten och för att reducera komplexiteten på området, säger Pernilla Rönn. 

Combitech menar att Sverige befinner sig i ett kritiskt vägskäl där ökad motståndskraft och resiliens mot cyberattacker är av största vikt för att bevara landets position som ledande högteknologisk aktör.  En ökad digitalisering i energilandskapet, som exempelvis det utökade bruket av smarta elmätare, skapar nya möjligheter i form av ökad effektivisering och en mer miljövänlig energiproduktion. Men utvecklingen innebär också nya risker, hot och utmaningar. 

En cyberattack på energiinfrastrukturen i Sverige kan orsaka allvarlig skada

Patrik Nilsson som är vd för Kamstrup Sverige, tycker att det är bra att Sveriges regering vid upprepade tillfällen har pekat på behovet för samarbete mellan olika aktörer. 

-       Vi har nått punkten där vi måste skapa insikt och medvetenhet på området som sträcker sig bortom den traditionella IT-avdelningen. Genom denna studie kan vi bidra till intressanta diskussioner, förslag på lösningar och ett ökat intresse för utvecklingen av genuin resiliens mot cyberattacker, säger Patrik Nilsson.  

För mer information om studien, kontakta gärna 

Pernilla Rönn, divisionschef för cybersäkerhet

0470- 423 05 
pernilla.ronn@combitech.se

Åsa Scherling, kommunikationschef

0734-18 77 98

asa.scherling@combitech.se 

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med drygt 1800 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering, Cyber Security och totalförsvar. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar