RUAG Space och Combitech i samarbetsavtal kring utveckling och kompetens

Report this content

RUAG Space och it- och teknikkonsultföretaget Combitech har tecknat ett samarbetsavtal kring resurser och kompetensutveckling inom utvecklingsområdet. Avtalet innebär att Combitech blir exklusiv samarbetspartner inom utvecklingsområdet. Det ger också möjlighet till kompetensutveckling för RUAG Space medarbetare, genom personalutbyte.

- Tillsammans med Combitech kan vi säkerställa kompetensbehovet för kommande utvecklingsprojekt och affärer. Dels kan vi ta in kompetens från Combitech och dels kan vi låta våra medarbetare utvecklas genom Combitechs breda kursutbud, men också genom att tillfälligt arbeta i projekt hos Combitech, säger Anders Larson, Sverigechef RUAG Space.

Verksamheterna matchar varandra väldigt väl och har delvis samma historik, eftersom båda företagen har sin grund i Saab. Företagen finns också på samma orter, Göteborg och Linköping, vilket gör att man kan stötta varandra snabbt.

- Det här är ett spännande samarbete på många sätt, där vi kan stärka varandra med kompetens. Vi är stolta över att vara ett kunskapsföretag, att vi sätter livslångt lärande i fokus, både för våra medarbetare och i samarbete med våra kunder. Verkligenheten förändras varje sekund. Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad och konkurrenskraftig, säger Hans Torin, vd Combitech.

Den ökade förändringstakten är påtaglig inom rymdområdet, som genomgår en stor transformation, kallad New Space. Nya kommersiella aktörer kommer in på ett område som tidigare, i huvudsak, varit på europeisk eller statlig nivå. Det ställer nya krav på produktionen, t ex i form av större serier och högre takt.

- Med vår kunskap och erfarenhet från hur industrin arbetar med detta kan vi bidra till RUAG Space omställningsprocess för att möta kraven på bland annat snabbare utveckling. Vår erfarenhet av digitalisering och t ex modellbaserat arbetssätt är att det kan förkorta utvecklingstider radikalt, säger Hans Torin, vd Combitech.

RUAG Space
RUAG Space är Europas största, oberoende leverantör av rymdprodukter till branschen med över 1300 anställda på tretton orter i Schweiz, Sverige, Finland, Tyskland, USA och Österrike. 2018 hade RUAG:s rymddivision en omsättning på 326 miljoner Euro. Huvudprodukterna för RUAG Space i Sverige är datorsystem, mikrovågselektronik och antenner till satelliter, adaptrar och separationssystem till bärraketer. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och en enhet för mekaniska system i Linköping. RUAG Space AB har 400 anställda. 

Combitech
Combitech är ett nordiskt it- och teknikkonsultbolag med cirka 1850 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, med speciellt fokus på digitalisering, Cyber Security och totalförsvar. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

För mer information kontakta:

Susanne Folkesson
Manager Communications, RUAG Space
0731-42 44 15
susanne.folkesson@ruag.com 

Åsa Scherling
Kommunikationschef, Combitech
0734-18 77 98
asa.scherling@combitech.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar