Totalförsvarsdagen 2019 - NÄRINGSLIV OCH MOTSTÅNDSKRAFT

Report this content

PRESSINBJUDAN
Försvarsmakten, myndigheter, regioner, kommuner, andra samhällsviktiga verksamheter och näringslivet ska tillsammans bygga upp ett modernt svenskt totalförsvar. Arbetet pågår sedan flera år men näringslivets roll och möjligheter är ännu i sin linda. 
Combitech bjuder in till en heldag kring totalförsvaret som sätter fokus på vad totalförsvarsplaneringen innebär för näringslivet nu – och framåt.

Medverkande är bland andra Dan Eliasson, Generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Christina Malm, Generaldirektör Rekryteringsmyndigheten, Beatrice Ask Ordförande försvarsutskottet och Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad.
Läs hela programmet här.

När: Onsdag 16 oktober klockan 08-16.30
Var: KTH R1, Malvinasväg 9, Stockholm

Osa till Åsa Scherling, kommunikationschef Combitech asa.scherling@combitech.se

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med drygt 1800 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering, Cyber Security och totalförsvar. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar