Comexchange Commercial Exchanges AB (Publ)

Comexchange Commercial Exchanges AB (Publ) Bolaget har, som ett led i den förändring av verksamhetsinriktning som tidigare offentliggjorts, från Bo Eklund förvärvat en majoritetspost i Net Capital AB. Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01490/bit0001.pdf

Om oss

Commercial Exchanges erbjuder nyckelfärdiga lösningar för branschvisa, vertikala Business-to-Business marknadsplatser. Inofficiell handel i Commercial Exchanges, med kortnamnet COMX, sker hos Net Capital AB.

Dokument & länkar