ComExchange noteras på Nya Marknaden

ComExchange noteras på Nya Marknaden ComExchange noteras fr o m den 22 maj 2000 på OM/Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. ComExchange står nu inför kommersialiseringen av sitt s k business-to- business koncept med handelsplatser på Internet. - Inom tolv månader beräknar vi att starta ett 30-tal branschinriktade marknadsplatser. Ambitionen med marknadsplatserna är att de ska bli den naturliga samlingsplatsen för branschen, säger Bernt Sandström styrelseordförande i ComExhange och tillägger, vi kommer att utmana, men även komplettera de etablerade försäljnings- och distributionsmodellerna. Affärsidén baseras på två drivkrafter - att sänka inköpspriser med 20-30 % jämfört med traditionella inköpsvägar samt att vidga marknaden för mindre och medelstora leverantörer. Marknadsplatserna kommer att öppnas inom t ex kemikalier, färg, trävaror, livsmedel, fordon, verkstad. Dessa drivs i enskilda bolag under ledning och delägarskap av branschkunniga personer. Affärer görs via anbud och auktioner. ComExchange startades 1999 och drevs under inledningsskedet som ett projekt inom Interactive Venture Capital Inc. Under år 2000 har en ägarspridning gjorts och idag har företaget cirka 600 aktieägare. För mer information kontakta: Net Capital AB Tel. 08-58740000 Commercial Exchanges Commercial Exchanges, ComExchange, utvecklar och levererar nyckelfärdiga e-commerce lösningar inom business to business. Genom branschspecialiserade vertikala handelsplatser kommer man att erbjuda olika typer av handels- och informationstjänster mellan företag. Genom att kombinera kunskap och erfarenheter från informationsteknologi, finansiella marknader, trading och industriellt kunnande utvecklar man ett nytt "elektroniskt affärsmannaskap". ComExchange har som målsättning att inom 12 månader ha öppnat ett 30-tal handelsplatser. Dessa ska drivas inom 6-10 affärsområde, där ett affärsområde bildar ett "kluster" av handelsplatser. Affärsområdet ska drivas i ett dotterbolag under ledning av en Marknadschef, tillika VD. Om ägarna önskar ska ett affärsområde kunna särnoteras inom 6-12 månader från start. De första två affärsområdena startar inom kort och handeln inom dessa beräknas komma igång under andra halvåret år 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Commercial Exchanges erbjuder nyckelfärdiga lösningar för branschvisa, vertikala Business-to-Business marknadsplatser. Inofficiell handel i Commercial Exchanges, med kortnamnet COMX, sker hos Net Capital AB.

Dokument & länkar