ComExchange rekryterar Vice VD

ComExchange rekryterar Vice VD Lars Holmqvst, 41 år, tillträder inom kort tjänsten som Vice VD för ComExchange. Lars Holmqvist har 15 års kvalificerad erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom tjänstesektorn. Han har en bakgrund som affärsansvarig inom SkandiaLeasing, affärsområdeschef inom SkandiaBanken och senast som marknadschef inom SkandiaBanken. - Vi är mycket glada att Lars kommer till oss på ComExchange, säger Bernt Sandström Styrelseordförande i ComExchange. ComExchange står nu inför kommersialiseringen av sitt s k business-to- business koncept med vertikala marknadsplatser på Internet. - Vi har ett mycket bra koncept, säger Lars Holmqvist. Vi kommer att utmana, men även komplettera de etablerade försäljnings- och distributionsmodellerna, säger Lars Holmqvist. Affärsidén baseras på två drivkrafter - att sänka inköpspriser med 20-30 % jämfört med traditionella inköpsvägar samt att vidga marknaden för mindre och medelstora leverantörer. Under år 2000 har en ägarspridning gjorts och idag har företaget 600 aktieägare. Från och med maj månad handlas aktien på OM/Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. Totalt beräknas ett 30-tal branschspecifika marknadsplatser, inom t ex kemikalier, färg, trävaror, livsmedel, att startas under det kommande året. Dessa drivs i enskilda bolag under ledning och delägarskap av branschkunniga personer. Affärer görs via anbud och auktioner. Lars Holmqvist tillträder sin tjänst i juni. För kommentarer och mer information: Lars Holmqvist, Tillträdande Vice VD, Commercial Exhange AB (publ) 070-563 62 37 Commercial Exchanges Commercial Exchanges, ComExchange, utvecklar och levererar nyckelfärdiga e-commerce lösningar inom business to business. Genom branschspecialiserade vertikala marknadsplatser kommer man att erbjuda olika typer av handels- och informationstjänster mellan företag. Genom att kombinera kunskap och erfarenheter från informationsteknologi, finansiella marknader, trading och industriellt kunnande utvecklar man ett nytt "elektroniskt affärsmannaskap". ComExchange har som målsättning att inom 12 månader ha öppnat ett 30-tal marknadsplatser. Dessa ska drivas inom 6-10 affärsområde, där ett affärsområde bildar ett "kluster" av handelsplatser. Affärsområdet ska drivas i ett dotterbolag under ledning av en Marknadschef, tillika VD. Om ägarna önskar ska ett affärsområde kunna särnoteras inom 6-12 månader från start. De första två affärsområdena startar inom kort och handeln inom dessa beräknas komma igång under andra halvåret år 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Commercial Exchanges erbjuder nyckelfärdiga lösningar för branschvisa, vertikala Business-to-Business marknadsplatser. Inofficiell handel i Commercial Exchanges, med kortnamnet COMX, sker hos Net Capital AB.

Dokument & länkar