Commercial Exchanges ComExchange AB (publ) u ä t ComexOne AB

Report this content

Commercial Exchanges ComExchange AB (publ) u ä t ComexOne AB Den vid extra bolagsstämman 2000-09-26 tillsatta styrelsen har gjort en utvärdering av möjligheterna att fortsätta försöka förverkliga den affärsidé bolaget haft om internethandel, men därvid gjort den bedömningen att förutsättningar härför saknas. De anställda har i de flesta fall sagt upp sig och marknadssituationen har under senaste tiden väsentligt förändrats. Efter avveckling av resterande löpande engagemang torde bolagets behållning komma att uppgå till ca 15 milj. kronor. Styrelsen kommer att den närmaste tiden undersöka några propåer om annan möjlig verksamhet i bolaget. Handel med bolagets aktier bör därför tills vidare ej återupptas. På styrelsens vägnar Tommy Brenner ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar