Commercial Exchanges rekryterar nyckelperson från Mogul

Commercial Exchanges rekryterar nyckelperson från Mogul Pär Melin tillträder under sommaren tjänsten som CTO, Chief Technology Officer för Commercial Exchanges. Pär har 11 års kvalificerad erfarenhet av IT och affärsutveckling med nya kommunikationssätt som bas. - Vi är mycket glada över att Pär kommer till oss på Commercial Exchanges, säger Stefan Gripwall tillträdande VD i Commercial Exchanges. Commercial Exchanges står nu inför kommersialiseringen av sitt s k business-to-business koncept med vertikala marknadsplatser på Internet. - Vi har ett mycket bra koncept, säger Pär Melin. Vi kommer på ett innovativt sätt att utmana, men även komplettera de etablerade försäljnings- och distributionsmodellerna, säger Pär Melin. Affärsidén baseras på två drivkrafter - att sänka inköpspriser med 20-30 % jämfört med traditionella inköpsvägar samt att vidga marknaden för mindre och medelstora leverantörer. Commercial Exchanges startades 1999 och drevs under inledningsskedet som ett projekt inom ett venture capital företag. Under år 2000 har en ägarspridning gjorts och idag har företaget 600 aktieägare. Från och med den 22 maj noteras aktien på OM/Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. Totalt beräknas ett 30-tal branschspecifika marknadsplatser, inom t ex kemikalier, färg, trävaror, livsmedel, att startas under det kommande året. Dessa drivs i enskilda bolag under ledning och delägarskap av branschkunniga personer. Affärer görs via anbud och auktioner. För kommentarer och mer information: Stefan Gripwall, Tillträdande VD i ComExchange Commercial Exchanges AB (publ) 0708-68 63 63 Commercial Exchanges Commercial Exchanges utvecklar och levererar nyckelfärdiga e-commerce lösningar inom business to business. Genom branschspecialiserade vertikala marknadsplatser kommer man att erbjuda olika typer av handels- och informationstjänster mellan företag. Genom att kombinera kunskap och erfarenheter från informationsteknologi, finansiella marknader, trading och industriellt kunnande utvecklar man ett nytt "elektroniskt affärsmannaskap". Commercial Exchanges har som målsättning att inom 12 månader ha öppnat ett 30-tal marknadsplatser. Dessa ska drivas inom 6-10 affärsområde, där ett affärsområde bildar ett "kluster" av handelsplatser. Affärsområdet ska drivas i ett dotterbolag under ledning av en Marknadschef, tillika VD. Om ägarna önskar ska ett affärsområde kunna särnoteras inom 6-12 månader från start. De första två affärsområdena startar inom kort och handeln inom dessa beräknas komma igång under andra halvåret år 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Commercial Exchanges erbjuder nyckelfärdiga lösningar för branschvisa, vertikala Business-to-Business marknadsplatser. Inofficiell handel i Commercial Exchanges, med kortnamnet COMX, sker hos Net Capital AB.

Dokument & länkar