Om oss

Comintelli har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallas Intelligence2day. Bolagets kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Denna information är ofta ostrukturerad och härleds för ett stort antal källor. Intelligence2day är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Bolagets kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/sjukvård och IT/telekom.

Prenumerera