• news.cision.com/
  • Comintelli/
  • Comintelli AB: Årsredovisning och Koncernredovisning för Comintelli AB (Publ.) för verksamhetsåret 2020

Comintelli AB: Årsredovisning och Koncernredovisning för Comintelli AB (Publ.) för verksamhetsåret 2020

Report this content

Comintelli AB (Publ.) meddelar härmed att bolagets Årsredovisning och Koncernredovisning med tillhörande Revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts. Årsredovisningen följer bolagets nya grafiska profil.

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil samt finns tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida här, alternativt kan beställas per e-post på ir@comintelli.com.

KONTAKT

Jesper Martell, VD 
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

Peter Mörsell, CFO 
E-post: peter.morsell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.