Comintelli erhåller lån på 2,0 mkr från Almi

Comintelli har beviljats ett brygglån från statliga Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB på 2,0 miljoner kronor. Lånet löper med 4,45 procent årlig ränta och är amorteringsfritt fram till förfallodagen om 12 månader.

Den långsiktiga makrotrenden bedöms vara fortsatt positiv. Däremot känner bolaget i det korta perspektivet av en viss återhållsamhet i våra kunders beslutsprocesser. Detta gäller framför allt nykundsförsäljningen och började märkas under senare delen av årets första kvartal.

Comintelli’s VD Jesper Martell kommenterar: ”vi driver ett omfattande omställningsarbete till följd av coronapandemin, däribland att aktivt ta del av relevanta statliga stödpaket. Beviljandet av brygglånet är en extra åtgärd för att, även under rådande coronapandemi, kunna fortsätta våra satsningar.”

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com
Comintelli AB
08-663 76 00
ir@comintelli.com

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.