Comintelli förlänger och utökar befintligt kundavtal

Report this content

Comintelli förlänger ett befintligt treårigt licensavtal med ett totalt ordervärde om 7,1 mkr, varav ett utökat avtalsvärde om 1,5 mkr.

Comintelli utvecklar och licensierar en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Bolagets kundvolymer är till största delen så kallade licensavtal med en avtalsperiod som ofta varierar mellan ett och tre år.

Comintelli har avtalat förlängning med en befintlig kund av ett treårigt licensavtal gällande Intelligence2day®, med ett totalt ordervärde om 7,1 mkr. Kunden är ett multinationellt bolag inom IT- och telekombranschen där accept inte erhållits för att offentliggöra kundens namn.

Bolagets redovisningsprincip för intäkter gällande licensavtal medför att hela ordern redovisas som intäkt när avtal signerats samt leverans skett. Eftersom nuvarande licensavtal löper ut under september 2020 kommer följaktligen de 7,1 mkr att resultatföras i september 2020. Avtalsperioden omfattar tre år.

Ordern om 7,1 mkr består dels av en förväntad avtalsförlängning om 5,6 mkr dels en avtalsutökning om 1,5 mkr. Man skulle därför kunna betrakta att de 5,6 mkr ersätter det tidigare treårsavtalet medan de 1,5 mkr utgör nya underliggande intäkter.

 

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com
Comintelli AB
08-663 76 00
ir@comintelli.com

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Taggar: