Comintelli tecknar avtal med ny nordamerikansk kund

Report this content

Comintelli har tecknat ett tvåårigt licensavtal med ett nordamerikabaserat, multinationellt finansbolag med ett totalt ordervärde om c:a 1,5 mkr.

Ordern avser Comintelli’s molnbaserade tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Accept har inte erhållits att offentliggöra kundens namn. Hela ordervärdet om ca 1,5 mkr kommer att intäktsföras i juni 2020.

“Med den här affären stärker vi vår närvaro i den nordamerikanska finanssektorn. Det är glädjande och ett styrkebesked att kunna göra det under rådande omständigheter”, säger Christian Bjersér, VD för Comintelli Inc. och fortsätter; ”Kraven från den här typen av kunder avseende säkerhet och teknologi är mycket höga och vår förmåga att leverera på dessa punkter var avgörande.”

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com
Comintelli AB
08-663 76 00
ir@comintelli.com

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.